• Nederlands
    • Engels

Kwaliteit

voorop

De productie van Astra Sweets voldoet bovendien aan de hoge kwaliteitsstandaard van IFS (International Food Standard); een erkend instituut dat regelmatig kwaliteitsaudits uitvoert in onze fabrieken en onze procedures toetst.

Kwaliteitslabels

We willen investeren in het aanpakken van de werkdruk door te focussen op mentale werkbelasting. We willen inzicht in de oorzaken van werkdruk door het inventariseren van verstoringen en regelmogelijkheden. We bekijken of onze werknemers dit zelf kunnen oplossen en indien niet zoeken we naar andere mogelijkheden. Door hen meer autonomie te geven, gaat ook hun veerkracht verhogen om met werkdruk om te gaan.