Een duurzaam

loopbaanbeleid

Onze medewerkers zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Astra wenst dan ook te investeren in een duurzaam HR- en loopbaanbeleid, een beleid dat onze strategische pijlers ondersteunt. In het kader hiervan zullen we de komende periode volgende uitdagingen aangaan.

Meer focus op welzijn op het werk

We willen investeren in het aanpakken van de werkdruk door te focussen op mentale werkbelasting. We willen inzicht in de oorzaken van werkdruk door het inventariseren van verstoringen en regelmogelijkheden. We bekijken of onze werknemers dit zelf kunnen oplossen en indien niet zoeken we naar andere mogelijkheden. Door hen meer autonomie te geven, gaat ook hun veerkracht verhogen om met werkdruk om te gaan.

Creëren van een coachende Astra leiderschapsstijl

Onze medewerkers worden ondersteund in het nemen van eigen regie door te investeren in coachend en verbindend leiderschap. Coachend leiderschap heeft een positieve relatie met het geloof in eigen kunnen. Het bevordert ook de prestaties doordat men de doelen en belangen van teamleden in lijn brengt met het gevoel van optimisme, effectiviteit en teamindicatie. De bedoeling van deze doelstelling is dat leidinggevenden zich bewust zijn van hun rol in het laten leven en doorleven van het duurzaam loopbaanbeleid en dat leidinggevenden de medewerkers op een coachende en verbindende wijze weten te ondersteunen.

Creëren van een omgeving waar medewerkers hun loopbaan in eigen handen nemen.

Onze medewerkers worden ondersteund in de persoonlijke ontwikkeling van hun loopbaan door de introductie van competentiemanagement. De traditionele wegen van on-the-job training en beoordelen richten zich enkel op vakdeskundigheid. Competentiemanagement stelt het totaalplaatje voorop. Als resultaat willen we een globaal overzicht van de kerncompetenties, algemene competenties en taakgebonden competenties in de vorm van een competentiematrix. Ook voor alle functies binnen de afdeling UFO werken we naar een grondige competentiegerichte functieomschrijving.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren dienden we een ESF dossier in, dit werd goedgekeurd en daardoor kunnen we in cofinanciering dit project afwerken in de periode van 1/1/2019 tot en met 30/6/2020. Deze financiële ondersteuning ontvangen we vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit de Vlaamse overheid. Dit project kadert in het oproep: 436 Duurzaam Loopbaanbeleid.