Werken met PASSIE

PRESTATIEGERICHT
Ambitieus zijn, willen realiseren van vooropgestelde doelen en voortdurend gericht zijn op verbetering.

A kwaliteitA-KWALITEIT
Kwaliteit breder zien dan puur de kwaliteit van ons eindproduct. Hoge kwaliteitsstandaarden hanteren voor eigen en andermans werk alsook in het omgaan met elkaar.

SAMENWERKEN
Actief groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, te luisteren naar andermans mening en door constructief om te gaan met conflicten.

SuccesSUCCES
Gewenste resultaten helder voor ogen hebben en deze realiseren. Vooruitdenken, overzicht houden en werkzaamheden systematisch uitvoeren. Succes vertalen naar een ASTRA fierheid.

INTEGER
Betrouwbaarheid tonen & iedereen fair behandelen. Respect tonen voor anderen, verschillende meningen alsook voor ieders bezittingen. Werken in volledige transparantie; geen verborgen agenda door effectief te doen wat je zegt & te zeggen wat je doet.

EigenaarschapEIGENAARSCHAP
Passie en geloof tonen in alles wat je doet. Verantwoordelijkheid nemen voor en invloed hebben op de eigen werkomgeving, ontwikkeling, prestaties & doelstellingen. Een positieve en pro-actieve ingesteldheid.